- Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości

Szanowny kliencie,

Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące reklamacji produktu oraz ewentualnego jego zwrotu. Możesz skorzystać z zawartych poniżej formularzy.

 

Odstąpienie od umowy książka drukowana – informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Reklamacja towaru – instrukcja, opis postępowania w przypadku reklamacji

Wzór formularza odstąpienia od umowy – ten wzór możesz wykorzystać jeśli chcesz zwrócić towar

 

Reklamacja z tytułu rękojmi – instrukcja działania przy reklamacji z tytułu rękojmi

Formularz Rękojmi – ten wzór możesz wykorzystać w przypadku reklamacji opartej na rękojmi